Průmysl 4.0 je současný trend, mnohdy označovaný také jako čtvrtá průmyslová revoluce, který přináší digitalizaci a automatizaci výroby a také změny na trhu práce s ní související.

Můžeme si myšlenku průmyslu 4.0 přiblížit tzv. chytrou nebo digitální továrnou, ve které jednoduché, opakující se a mnohdy fyzicky náročné činnosti budou vykonávat místo lidí chytré stroje, zařízení a systémy. Ty spolu budou vzájemně komunikovat, analyzovat a vyhodnocovat data, která budou využita pro rozhodování a řízení firem.

Jaké jsou přínosy průmyslu 4.0.?

Přínosy průmyslu 4.0 budou obrovské, a to pro celou společnost. Firmám se zvýší produktivita práce, uspoří čas a náklady, pracovníkům ubydou fyzicky náročné úkoly, a pro společnost jako takovou se celkově zvýší kvalita života.

Z výsledků průzkumu Svazu průmyslu a obchodu ČR vyplývá, že téměř 75 % českých firem chce zvýšit svou produktivitu díky digitalizaci a automatizaci výroby a tím získat náskok před konkurencí. Zároveň se meziročně zdvojnásobil počet výrobních firem, které věří, že díky transformaci se zvýší jejich odolnost vůči krizím a recesím.

Automatizujete a digitalizujete proces výroby? Nevíte odkud začít?

Buďte prestižní dodavatel, který využívá moderní technologie pro kontrolu kvality svých výrobků. Kontrola kvality s pomocí strojového vidění zajistí přesnost, spolehlivost a zefektivní celý proces kontroly kvality.

Díky našemu řešení Vám dokážeme ušetřit náklady a snížit chybovost způsobenou nedokonalostí lidských smyslů a subjektivitou při vyhodnocování. Kontrola kvality probíhá v souladu s Vašimi potřebami 365/24/7. Navíc íky automatizaci a zpracování dat v reálném čase máte okamžitý přístup k informacím o již provedených kontrolách, o případných odchylkách a pomocí zpětné kontroly dokážete zpětně vytrasovat vaduještě nežby byl výrobek na další stanoviště případně odeslán odběrateli.

 

Zajímá Vás, jak konkrétně byste mohli využít strojové vidění ve Vašem procesu výroby nebo kontroly kvality? Kontaktujte nás.