Jak kontrolujete kompletnost balení Vašich produktů?

Ve většině firem konečně vidíme rostoucí trend ve využívání automatizace a strojového vidění pro výstupní kontrolu kompletnosti balení. Firmy spatřují výhody zejména v tom, že systém se strojovým viděním dokáže kontrolovat plně automatizovaná řešení a vyhnout se neplánovanému a vynucenému zastavení výrobní linky, např. v případech, kdy se produkty vysypou nebo vylijou na linku, linku je pak třeba zastavit a uklidit.

Kontrolu kompletnosti finálního balení lze ve výrobě snadno zautomatizovat, kdy za pomoci strojového vidění zkontrolujete bezvadnost výrobku v rámci celého výrobního i kontrolního procesu.

Jak to funguje

Představte si optickou kontrolu kompletnosti finálního balení před distribucí k zákazníkovi – např. kelímky s jogurty. Pomocí strojového vidění systém dokáže vyhodnotit kontrolu:

  • kompletnost balení,
  • bezchybné balení (např. zavřené kelímky),
  • polohu,
  • přítomnosti cizího tělesa,
  • správnost a správné umístění etiket, štítků, pečetí atp.

Konkrétní ukázka z praxe

Na této výrobní lince systém detekoval chybějící jeden jogurt. Plato by pak už nebylo kompletní. Takto například kontrolujeme kompletnost finálního balení před distribucí jogurtů v blistru, 150 tisíc kusů denně.

kontrola kompletnosti baleni pred finalni distribuci
kontrola kompletnosti finálního balení před distribucí

Podobně jednoduše se dají kontrolovat produkty nejen v potravinářské výrobě, ale i ve farmacii, kosmetickém průmyslu, nebo třeba ve šroubárnách.

Množství kontrolovaných produktů určuje propustnost výrobní linky a Vaše produkce. Náš systém se strojovým vidění napojíme na PLC Vaší výrobní linky, linka následně pracuje pod signály, průběžně zpracovává a vyhodnocuje data a podle toho dokáže přizpůsobit proces na lince tak, aby nedocházelo k nehodám a nesrovnalostem. 

Zajímá Vás, jak konkrétně byste mohli zautomatizovat Váš proces kontrolu kvality? Kontaktujte nás.