Poka Yoke možná zní jako chutný japonský pokrm, ale ve skutečnosti je to velice efektivní systém procesů štíhlé výroby, který má zabránit lidským chybám.

Poka Yoke vznikl v Japonsku, v překladu Poka Yoke doslova znamená „chybuvzdorný“. Systém zaměřený na prevenci lidských chyb vymyslel japonský inženýr Shigeo Shingo, který stojí za Toyota Production System. Smyslem Poka Yoke je navrhnout design výrobku nebo procesu tak, aby pracovník nemohl provést svůj úkol jinak než správně. Tím, že není možné provést žádný krok v procesu v rámci Poka Yoke chybně, se významně redukují ztráty způsobené zničením či poškozením jednotlivých částí výrobku nebo výrobku jako celku a poslání zmetků do dalších fází výroby.

Jaké je využití Poka Yoke v praxi?

Ikdyž z počátku byl Poka Yoke využíván zejména v průmyslové výrobě, dnes je využíván i koncovými spotřebiteli aniž by to vlastně věděli.

Nevěříte? Představte si USB port, jste schopni do něj jednoduše připojit USB kabel? Pokud ano, vkládáte jej správným směrem a zapojení je bezproblémové, naopak pokud vkládáte obráceně, port konektor dovnitř přístroje nepustí. Je tam fyzická zábrana, aby nikdo kabel nevložil obráceně a přístroj nepoškodil. V podstatě stejně to funguje ve výrobě – pracovníkovi není umožněno udělat chybu.

Může Poka Yoke zabránit všem lidským chybám?

Bohužel ne. I přestože se konstruktéři mohou jakkoliv snažit navrhnout proces podle Poka Yoke principů, eliminaci lidských chyb nelze zajistit 100 %. Například v přesnosti. V dnešní době, když se v průmyslové výrobě hraje třeba na tisíciny milimetrů v přesnosti, lidské oko tuto přesnost zajistit nemůže, i kdyby chtělo.

Jak lze ještě více zefektivnit Poka Yoke?

Využijte strojového vidění. Jak? Spojte Poka Yoke a strojové vidění pro optimální proces štíhlé výroby nebo kontrolu kvality.

Zdá se Vám to složité? Představte si jednoduchý příklad: máme dvě součástky, které potřebujeme na tisíciny milimetrů přesně spojit pod určitým úhlem – kamery z několika pohledů sledují obě součástky a laserový paprsek zobrazí pracovníkovi, jak má součástky spojit, pokud pracovník spojuje špatně (ať už úhel nebo umístění) červený signál ho upozorní, aby činnost zastavil, součástky nespojil špatně a nepustil na další stanoviště ve výrobním procesu. Je to vlastně obdobné jako zadávání dat do dobrého informačního systému (ERP, CRM apod.), pokud můžeme například vkládat pouze čísla, systém nám neumožní vložit písmeno na což nás upozorní a počká až zadáme číslo. Zjednodušeně řečeno.

Zajímá Vás, jak konkrétně byste mohli využít strojové vidění ve Vašem procesu výroby nebo kontroly kvality? Kontaktujte nás.