Stroje, programy a systémy umělé inteligence zajišťují efektivní provádění úkolů, usnadňují a zpřesňují lidskou práci.

V roce 2021 v Česku tyto technologie využívalo pouze 4,5 % firem, ve velkých firmách necelá čtvrtina. Přičemž zavádění technologií s umělou inteligencí je vysoce efektivní na mnoha úrovních – ať už plánování výroby, odhalení chyb, předvídání vývoje událostí, v automatizaci procesů nebo jako řešení nedostatku pracovníků. Těchto konkurenčních výhod je třeba využít.

 I z evropského srovnání vyplývá, že některou z technologií umělé inteligence používají nejčastěji velké podniky s více než 250 zaměstnanci, ale i velké české podniky jsou v evropském srovnání podprůměrné.

Nejlépe na tom jsou velké podniky ve Skandinávii. Více než polovina velkých firem technologie s umělou inteligencí již využívá v Dánsku a Finsku.

Pokud se podíváme na podnikatelský sektor jako celek, tak Česko se 4,5 % se průměr EU (8 %) přibližuje právě jen v případě velkých firem.

Možná trochu překvapivě je ve využívání AI hned za Dánskem (s 24 %) Portugalsko, kde již 17 % firem má tuto konkurenční výhodu.

Zdroj: Český statistický úřad

Které firmy využívají technologií s umělou inteligencí nejvíce?

Asi nebude překvapením, že nejvíce tyto technologie využívají ICT firmy (56 % firem). Naopak překvapivé by mohlo být, že ve zpracovatelském průmyslu jich využívá pouhá čtvrtina podniků, nejvíce – čtyři z deseti firem samozřejmě v automobilovém průmyslu. Jak je na tom Vaše firma? 

Podniky AI v ČR

Zdroj: Český statistický úřad

Budoucnost technologií se strojovým vidění jako efektivní řešení problémů ve výrobě

V loňském roce se i v důsledku pandemie ve výrobních firmách kladl důraz na dlouhodobé snížení výrobních nákladů, zvýšení kvality výroby, vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovníků a získat možné konkurenční výhody.

Jedna z konkurenčních výhod pro výrobní podniky je dlouhodobě precizní kontrola kvality. Tu může přinést VISYS.ai s řešením – technologií pro bezchybnou kontrolu, která je založená na strojovém vidění.

 

Co je strojové vidění a jak to funguje? 

Strojové vidění lze v několika ohledech přirovnat k přirozenému lidskému pozorování. Kamera (oko) pozoruje probíhající proces, sledovaná data zašle do počítače, kde je neuronová síť (mozek) zpracuje. Rozdíl oproti lidskému oku a mozku je v přesnosti pozorování.

 Všechna data během kontroly lze shromažďovat a zpracovat pro následnou úpravu procesů a omezení nedostatků ve výrobě.

 

Zajímají Vás, jak lze jednoduše implementovat precizní kontrolu kvality? Kontaktujte nás.